Ochrana

Chráňte sa počas pandémie COVID19 nielen dodržiavaním hygienických opatrení, ale aj dostupnými ochrannými prostriedkami.

K dispozícii máme rúška, rukavice i respirátory.

Náš tip: Množstvo daného produktu si upravíte v košíku